Ardal Llanismel

Mae plwyf hwylus a hyfryd Llanismel, wedi lleoli ar aber Afon Tywi, yn cynnwys pentrefi Glan y Fferi a Llansaint, a phentrefi bychain Broadlay a Broadway a’r tir fferm o’u hamgylch.

Yn hanesyddol cysylltwyd y ddau bentref yn gryf iawn gyda physgota a bwyd môr. Mae bathodyn y plwyf yn dynodi traddodiad casglu cocos blodeuwyd yn Glan y Fferi, er roedd rhan fwyaf o’r casglwyr cynnar yn dod o Lansaint.

Erbyn hyn, mae’r ddau bentref yn cynnig ystod eang o weithgareddau cymdeithasol, diwylliannol a cymunedol.

Ardal Llanismel