Croeso i Cyngor Cymuned Llanismel

Datblygwyd y wefan hon i ddarparu gwybodaeth y Cyngor Cymuned i chi, gan gynnwys cofnodion ac agenda, bresennol a’r gorffennol, polisïau’r cyngor a gwybodaeth fras ar brosiectau a llwyddiannau.

Trwy’r flwyddyn, rhydem yn cynnal cyfarfodydd ble gwahoddir y cyhoedd i’n hymuno i ddweud eich dweud cyn Cyfarfod y Cyngor Cymuned. Mae’r dyddiadau hyn yn cael eu dangos ar y calendr, mawr obeithiwn byddwch yn ymuno a ni. Mae croeso i bawb mynychu cyfarfodydd y Cyngor i wrando. Mae croeso mawr i chi os ydych yn aelod o’r gymuned neu ymwelwr.

Y newyddion diweddaraf

Rhybudd Cymeradwyo Oedi 2020-21

Published: 1 Hyd 21

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 Read More...

New Heading Text