Croeso i Cyngor Cymuned Llanismel

 

Datblygwyd y wefan hon i ddarparu gwybodaeth y Cyngor Cymuned i chi, gan gynnwys cofnodion ac agenda, bresennol a’r gorffennol, polisïau’r cyngor a gwybodaeth fras ar brosiectau a llwyddiannau.

Trwy’r flwyddyn, rhydem yn cynnal cyfarfodydd ble gwahoddir y cyhoedd i’n hymuno i ddweud eich dweud. Mae croeso i bawb mynychu cyfarfodydd y Cyngor i wrando. Mae croeso mawr i chi os ydych yn aelod o’r gymuned neu ymwelwr.Y newyddion diweddaraf

Defibrillator Location Info

Published: 17 Awst 23

Information on the location of all St Ishmael defibrillators and access codes. Read More...

Diweddariad Cynghorydd ar Siop y pentref a Swyddfa Bost

Published: 18 Mai 23

Diweddariad Cyng Lewis Davies ar Siop y pentref a Swyddfa Bost Read More...

Rhybudd Cymeradwyo Oedi 2020-21

Published: 1 Hyd 21

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 Read More...