Grwpiau Gwaith

Mae ein grwpiau Tasg a Gorffen yn is-adrannau o'r Grwp Cyngor Cymuned. Fel arfer, mae 2 gynghorydd neu fwy yn ffurfio grwp i ganolbwyntio ar un dasg, neu brosiect bach. Yna adroddir ar y tasgau yn ôl i Gyfarfod nesaf y Cyngor i gymeradwyo unrhyw gamau.

Grwp Adolygu Mainc
Grwp Maes Chwarae
Grwp Adrodd Trilein
Adroddiad Draenio Maes