Cynghorwyr

Os ydych chi'n dymuno cysylltu â Chynghorydd yna gwnewch hynny trwy'r Clerc.

Cyng Scott Wyld

Cynghorydd - Glan y Fferi

Nantygoetre Isaf
Ferryside
SA17 5YA

07557511160

Cyng Mike Jones

Cynghorydd - Glan y Fferi - cyfetholedig

07999462399

Cyng Jeff Batte

Cynghorydd - Glan y Fferi - cyfetholedig

07779654534

Cyng Hywel Gibbon

Cynghorydd - Llansaint - cyfetholedig

01267 267298

Cyng Janae Holliday (Is-gadeirydd)

Cynghorydd - Glan y Fferi - cyfetholedig

07980929949

Cyng Lewis Eldred Davies

Cynghorydd Sir Cydweli a Llanismel - Llafur Cymru

Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

LewDavies@carmarthenshire.gov.uk

Cyng Davinia King

Cynghorydd - Glan y Fferi - cyfetholedig

10 Llys Holcwm
Glan y Fferi
SA17 5SY

01267267914

Cyng Alicia Dalton

Cynghorydd - Llansaint

Parc-Y-Saint
Llansaint
Cydweli
SA17 5JJ

01267 268194

Cyng Paul Stephens (Cadeirydd)

Cynghorydd - Glan y Fferi

07970 960419

Cyng Peter (Jacko) Thomas

Cynghorydd - Picton

29 Priory Street
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4TR

07970 960306

New Heading Text

New Heading Text

New Heading Text