Pwerau

Mae'r Cyngor yn gweithio i hyrwyddo datblygiad cymunedol a gweithgareddau cymdeithasol ac ymateb i anghenion lleol i wella safon bywyd yn yr ardal.

Mae rhestr lawn o bwerau ar gael ar gais.