Proses Cyfathrebu

Mae’r Cyngor Cymuned yn hapus i dderbyn cyfathrebu wrth y cyhoedd ac ymwelwyr. Maen bosibl cysylltu gyda’r Clerc, neu un o’r Cynghorwyr (gweler gwybodaeth gyswllt cynghorwyr) neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar y wefan.

Os mae eisiau ymateb i’ch cais, byddwn yn ymateb atoch cyn gynted ag sydd yn bosibl neu yn dilyn Cyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned. Cofiwch fod ein cyfarfodydd yn fisol, felly os mae eich cais yn un brys, rhowch wybod.

Diolch am gysylltu gyda ni.