Cyfarfodydd Agendau a Chofnodion

Bydd y cyfarfodydd yn cychwyn am 7 yr hwyr. Dynodir y lleoliad gan naill ai Ll = Neuadd Les Llansaint neu G = Glan Y Fferi. Sylwch mai dim ond yn ystod y pandemig COVID-19 y bydd cyfarfod o bell (B) yn cael eu cynnal.

Yn anfodus dim ond yn Saeasneg y mae’r cofnodion ar gael ar hyn o bryd.

 Cysylltwch â'r clerc os hoffech fynychu cyfarfod yn bersonol neu o bell fel y gellir gwneud trefniadau.

6 Chw 24

18:00

Ll

Agenda

Cofnodion

5 Maw 24

18:30

G

Agenda

Cofnodion

9 Ebr 24

18:30

G

Agenda

Cofnodion

23 Ebr 24

19:00

Extraordinary Meeting - Salem Cemetery

Agenda

Cofnodion

14 Mai 24

18:30

Ll - Cyfarfod Blynyddol

Agenda

Cofnodion

14 Mai 24

19:00

LL

Agenda

Cofnodion

4 Meh 24

19:00

G

New Heading Text