Neuadd Les Llansaint

Neuadd Les Llansaint, Parc Y Ty, Llansaint SA17 5JJ

Neuadd a Pharc Mawr ar gael i'w Llogi ar gyfer Digwyddiadau Preifat: Partïon, Derbyniadau Priodas, Cyfarfodydd, ralïau gyda digon o le parc ar gael ar gyfer Carafanau neu Bebyll.

Amwynderau

Neuadd gyda Llwyfan | Cegin gyda chyfarpar da | Bar Trwyddedig | Ardal Chwarae Plant yn Ardal y Parc | Wedi trwyddedi ar gyfer 120 o bobl

Ar gael i'w Llogi: System PA: Peiriant Swigod: Peiriant Mwg 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar 22ain Mehefin 2022 ac etholwyd y swyddogion canlynol:

Cadeirydd - Percy Emmett - percy.emmett@gmail.com

Is-gadeirydd - Alicia Dalton

Ysgrifennydd - Andy Grimsted 

Trysorydd - Sam Cheetham

Ysgrifennydd Archebu - Amanda Evans