Rôl, Pwerau a Pholisïau

Defnyddiwch y botymau isod i gael rhestr lawn o bolisïau, pwerau a rolau'r cyngor.